Ugrasrobot
Ugrasrobot

Ugrasrobot opererer på egenhand i åker´n

Vi har tidligere omtalt en flygende drone som kartlegger ugraset i åkeren. Nå har dronen kommet ned på landjorda. Adigo AS på Kolbotn utenfor Oslo er i ferd med å utvikle en autonom ugrasrobot.

Publisert

De fire ytterpunktene angir arealet som skal behandles. Grønn farge betyr at det skal sprøytes. Rød ikke. Bildeanalysen er så rask at den beregner doseringsmengde i sanntid.

Norsk landbruksrådgiving fikk demonstrert arbeidsorganet til en slik ugrasrobot i en kålrotåker under en markdag i Drøbak før sommerferien.

Skiller klinten fra hveten

Meningen er at roboten skal fjerne alle planter unntatt kålrota, først og fremst i planteraden – men om nødvendig også mellom radene. Roboten klarer å skille kålrot fra ugras ved hjelp av bildeanalyse. Dermed får ugrasplantene en dusj og ikke kålrota.

Autonom drone

Demonstrasjonen i Drøbak foregikk på skinner. Utviklingsarbeidet fortsetter og meningen er at dronen skal gå for egen maskin i åkeren. Etter å ha fôret roboten med opplysninger om området som skal sprøytes, lager droen et kjøremønster som den følger ved hjelp av høgpresisjon GPS-signaler.

Stresskoffert foran på traktoren

Roboten er kanskje i første omgang myntet på forskning. Et annet alternativ for deg som bonde er å kjøpe en modul på størrelse med en stresskoffert som monteres foran på traktoren. Denne tar fortløpende bilder av bakken foran traktoren mens du kjører. Basert på disse bildene finner den mengden ugras, og kan dermed styre om ugrasmidlet skal sprøytes ut eller ikke.

Alternativet er å montere bildebehandlingsutstyr foran på traktoren.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS