raps
raps

Genmodifisert raps på rømmen i USA

Amerikanske forskere har funnet viltvoksende genmodifisert raps i full blomst i Nord-Dakota. Det er første gang genmodifiserte landbruksvekster er påvist i det fri i USA, skriver forskning.no

Publisert

Forskerne fra Universitetet i Nord-Dakota gikk ut av bilen og tok raprsprøver for hver åttende kilometer. Foto: colourbox.com

Forskerne kjørte 5 400 kilometer langs små og store veger på tvers av delstaten og stoppet for hver åttende kilometer. Ved hver stopp talte de antall rapsplanter og én plante ble tatt med til nærmere gentest.

Mørketall?

Av de 406 rapsplantene som ble hentet inn, viste testene at hele 86 prosent tilhørte en av de to vanligste genmodifiserte variantene. Forskerne testet kun for variantene lagd av de multinasjonale selskapene Monsanto og Bayer. Tallene kan dermed være en underrapportering.

Fant hybridraps

Forskerne legger særlig vekt på at det også ble funnet to planter som kombinerte egenskaper fra Monsantos og Bayers genmodifiserte raps.

Slik raps finnes ikke i kommersielt salg til bøndene i USA. Funnet av de to plantene tyder derfor på at det har skjedd en krysning mellom Monsantos og Bayers genmodifiserte varianter i det fri. Det innebærer at GMO-vekstene må ha levd "på rømmen" over flere generasjoner.

Motstandsdyktige mot ugrasmiddel

Forskerne kan ikke være helt sikre på hvordan krysningene mellom de to variantene har oppstått. Det er mulig at de kan være utviklet for forskningsformål hos frøprodusentene og ved en feil sendt av garde sammen med kommersielle frø.

Monsantos raps er motstandsdyktig mot Monsantos eget ugrasmiddel Roundup og brukes sammen med dette ugrasmiddelet. Bayers Liberty Link brukes sammen med ugrasmiddelet ved samme navn fra Bayer CropScience.

Frør seg lett

Den genmodifiserte rapsen ble funnet langs vegkanter, ved bensinstasjoner og matvarebutikker – ofte langt fra nærmeste gard.

Den kan ha vært spredd fra lastebiler som har fraktet avlinger fra rapsprodusenter etter innhøsting. Frø av raps er ørsmå og spres lett med vinden.

Villraps et vanlig fenomen?

Til Nature sier en representant for landbruksgiganten Monsanto at det er en kjent sak at raps vokser vilt ved veger nær åkre, og at dette var et vanlig fenomen også før genmodifisert raps ble tatt i bruk.

For landbrukets del er det frykt for at uønsket spredning av GMO-vekster skal føre til at det utvikler seg super-ugras som er resistente mot sprøytemidler.

Powered by Labrador CMS