Bjørn1
Bjørn1

Færre sauer tatt av rovdyr i Hedmark

De dokumenterte skadetilfellene på sau er noe lågere enn i fjor, melder Fylkesmannen i Hedmark. To ulver og to bjørner er felt så lanagt i beitesesongen.

Publisert

Ulven speider etter sau i Hedmark. Hittil er den en god nummer to på lista over skadegjørere. Men snart kommer jerven til å by den konkurranse. Foto: colourbox.com

Per 10. august er det de fleste skadetilfellene på sau forårsaket av bjørn. Som en god nummer to kommer ulv.

Jerven kommer i august

Av erfaring øker skadene etter jerv fra begynnelsen av august og mot slutten av beitesesongen. I både fjor og i forfjor var jerven den nest største skadegjøreren på sau etter bjørn. I 2009 ble 1582 dyr erstattet etter at jerven hadde vært på ferde. Tilsammenlikning var tallet for bjørn 2535.

Ny og spennende rovviltnettside

På nettsida www.rovbase.no kan du søke opp all tilgjengelig informasjon om kadaver av rovvilt, sau eller tamrein. Du finner også informasjon om DNA fra enkeltindivider av rovvilt og informasjon om erstatningsoppgjøret. Det er Direktoratet for naturforvaltning som står bak nettsida.

"
Powered by Labrador CMS