korn1
korn1

Årets kornhøst tegner bra

Etter en rundtur i Østfold, Vestfold og Akershus i helga, kan vi slå fast at kornet står bra og at treskinga allerede er i gang. Felleskjøpets første avlingsprognose tyder på 28 prosent over fjorårets resultat.

Publisert

Åkrene på Østlandet står fint og venter bare på å bli høsta.

Prognosen er basert på data fra Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving.

Fagforum Korn samler trådene

– Etter en middeltemperatur under normalen i mai og juni, ble det god temperatur de fleste steder i juli. Det rapporteres om fine åkre omtrent på snittet i de viktigste kornfylkene på Østlandet, mens det er veldig stor variasjon i Trøndelag, som startet sesongen med mye nedbør og sein våronn.

Det sier Einar Strand, som oppsummerte årets vekstsesong for kornfolket på markdagen på Apelsvoll nylig. Strand er prosjektleder for Fagforum Korn, hvor Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving har gått sammen for å være et samlende kontaktledd for all forskningsfaglig aktivitet innen produksjon av korn i Norge.

Positiv prognose for matkorn

Samme dag som markdagen la Norske Felleskjøp fram årets første avlingsprognose. Den ligger 11 prosent over gjennomsnittet for de fem siste åra. Vurderingen gjøres ut fra situasjonen akkurat nå, og betinger en normal utvikling i forhold til videre vekst og innhøsting.

Fjorårets sesong ga svært liten tilgang av norsk korn, mens årets prognose er hele 28 prosent høyere enn fjorårets avling. Samtidig er det er for tidlig å prognosere forholdet mellom mat- og fôrkorn, men erfaringstall tilsier en matandel på 81 prosent i hvete og 73 prosent i rug.

1,3 millioner tonn

– Så langt har det vært bra kvalitet på det som er treska. Store korn med høg hektolitervekt, forteller Strand og legger til at det hovedsakelig er bygg i Østfold, Follo og Vestfold som er tresket hittil. Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving har forholdsvis like tall i sin vurdering, nemlig en total avling på rundt 1,2 millioner tonn. Fagutvalget i Felleskjøpet har også lagt vekt på de første resultatene fra årets tresking, og justert opp denne vurderingen til vel 1,3 millioner tonn.

Lovende på Østlandet

Bioforsk har utviklet en modell som tar utgangspunkt i erfaringstall fra tidligere år. Det gjelder sammenhengen mellom blant annet vær og avling, og resultatene herfra stemmer godt overens med vurderingen fra Norsk Landbruksrådgiving. De baserer sine data på vurdering av nåsituasjonen ulike steder. Her melder landbruksrådgiverne om fine åkre både i Østfold, Vestfold, Hedmark og Oppland.

Vått i Trøndelag

Det ser dårligst ut i Trøndelag. En våt og kald forsommer, med nedbør over det normale for mai og juni, har hentet seg litt inn. Juli var både varm med regn under det normale, og dermed ligger det an til et veldig variabelt resultat.

Powered by Labrador CMS