potetråte
potetråte

Potettørråte i anmarsj i Sør- og Midt-Norge

Potettørråte er nå påvist enkelte steder i Sør-Norge og i Trøndelag. - Dersom det fuktige været forsetter framover er det stor fare for tørråteangrep, sier forsker Ragnhild Nærstad og forskningsleder Arne Hermansen ved Bioforsk Plantehelse.

Publisert

Når tørråtesoppen danner sporer på undersida av potetbladene, skjer spredninga raskt. Foto: Erling Fløistad, Bioforsk

De to forskerne oppfordrer potetdyrkerne til å følge med på VIPS www.vips-landbruk.no

Ny modell på trappene

Varsling av tørråte i VIPS foregår som tidligere år med to varslingsmodeller; én som melder tidspunkt for første sprøyting (Negativprognose) og én modell som angir risikoperioder videre i sesongen (Førsunds modell).

- I tillegg har VIPS en testversjon av en ny modell som foreløpig kalles "New Late Blight model", sier Ragnhild Nærstad, som har utviklet modellen. Denne modellen skal avløse Førsunds modell i framtida, og testes ut ved ulike lokaliteter i 2009.

To nye tørråtemidler

Det er godkjent to nye forebyggende tørråtemidler; Ranman og Revus.

- Disse er meget effektive og er et supplement til de andre godkjente midlene mot potettørråte, sier forskerne ved Bioforsk Plantehelse.

Nærmere detaljer om disse midlene og om tørråtebekjempelse i 2009 kan studeres i en artikkel av Hermansen og Nærstad som nylig er publisert i Gartneryrket.

Koster samfunnet dyrt

Gjennomsnittlig sprøytes det fem-seks ganger mot tørråte per sesong i Norge. I en utredning for noen få år tilbake ble det anslått at potettørråte koster dyrkerne og samfunnet for øvrig 55-65 millioner kroner årlig.

- Varsling av tørråte hjelper potetdyrkere med å sette inn sprøytingene på riktig tidspunkt, slik at kostnadene og miljøbelastningen blir minst mulig, sier Nærstad og Hermansen

Sjekk prognoser og varsling av sjukdommer og skadegjørere i panter på VIPS

"
Powered by Labrador CMS