Korntørke Hamar_06
Korntørke Hamar_06

Økende interesse for korntørker

Ekstra betalt for å lagre kornet gir økt interesse for investering i korntørker og lagersystem, sier Erik Hoel i Felleskjøpet Agri.

Publisert

Erik Hoel i Felleskjøpet Agri merker økt interesse for lagring av korn.

Omlag 100 personer møtte opp da Fellekjøpet Agri arrangerte korndager i Tønsberg, Blaker og Ridabu sist uke. Bedre Gardsdrift var på plass på Ridau utenfor Hamer, der det nye tørkeanlegget til Pål Helge Dobloug var under ferdigstillelse. Anlegget kommer fra svenske Tornum, og består av to varmluftstørker, to luftesiloer og plansilo for lagervare.

Erik Hoel er en av Felleskjøpet Agri sine spesialister på korn. Han merker økt interesse for lagring av korn, og tror etterspørselen øker ytterligere ettersom bonden får ekstra betalt for å lagre kornet sjøl.

Gjennomkjøring

Inntaksgropa er plassert i enden av bygget og har mulighet for gjennomkjøring. Det gjør det enkelt for både traktor og vogntog å tømme og laste korn. Inntaksgropa rommer 27m3. Herfra transporteres kornet først horisontalt via en 80 tonns redler transportør, før der løftes til topps med en 100 tonns koppelevator. Via for dereleren på toppen ledes kornet til tørkene, buffersiloene eller topptransportøren.

12 tonn, fire prosent/time

Tørkene rommer hver 22,5 m3. Tørkekapsiteten er 12 tonn / fire prosent per time. I løpet av et døgn klarer anlegget å tørke 150 tonn korn fra 22 til 15 prosent fuktighet. Fyren er oljefyrt og yter 600 kW.

- Anlegget er helautomatisk. Alt du trenger å gjøre er å oppgi vanninnholdet på kornet som kjøres inn på tørka. Ved innkjøring fylles først den ene tørka, og så de andre. Hvis begge tørkene er fulle, ledes innkjørt kort automatisk til en av luftesiloene, forklarer Erik Hoel.

Brukeren kan sjøl velge om tørkinga skal skje på fastsatt tid, eller vekt. Under beina på korntørkene skal det monteres veieceller. Ved å oppgi vannprosenten ved ilegging, sørger elektronikken for å bergene vekta for ferdig tørka vare.

- I praksis brukes kun ei tørke om gangen. Når tørke en er full, starter tørkeprosessen. Når tørkinga på tørke en er ferdig, starter tørke nummer to. Imens kjøles kornet i tørke en ned i to - tre timer før kornet transporteres til lagerplass.

Luftømming av luftesiloene

De to luftesiloene rommer tilsammen 208 m3, og har flat bunn og lufttømming. Denne løsningen kan gi problemer med tømminga dersom fuktigheten på kornet er for høy slik at kornet blir klebrig. Flere av de frammøtte kommenterte at dette ikke er noe stort problem, all den tid lufta vil være med på å tørke kornet.

Fleksibelt lager

Kornet skal lagres på gulvet i det nye bygget, og mange av de frammøtte undret seg over at det ikke var installert kjørbare rister for å lette tømminga. Doblugh forklarer dette med at han ønsker et fleksibelt bygg som også kan brukes til andre ting enn lagring av korn. Doblough forteller at lasting av lagra korn skal skje med hjullaster.

1,5 millioner

Hoel forteller at leveransen tilknytta tørkeanlegget har en pris på omlag 1,5 millioner kroner. I tillegg kommer prisen på bygget. Sjølve bygget består av stålsperr med c-c avstand på seks meter. Det betyr at det også er brukt åser av stål.

Se bilder av tørkeanlegget i vårt bildegalleri.

"
Powered by Labrador CMS