Agroteknikk jury_1

Nyhetsjuryen er i gang!

Fristen for innmelding av teknikknyheter til Agroteknikk er ute, og juryen er nå i gang med å vurdere de innmeldte bidragene.

Publisert

Juryen: Magnus Østby (nestleder), Marius Østerås (student), Tor Rustad (gardbruker), Tor Anders Høgaas (Agroteknikk), Marianne Røhme (leder) og John Morken (UMB). (Foto: Håvard Simonsen)

76 nyheter lå på bordet, eller rettere sagt på PCen, da de seks jurymedlemmene møttes på onsdag. Nå vurderes bidragene og juryen skal innen utgangen av oktober avgjøre hvilke nyheter som får ett, to eller tre aks.

Hemmelig

For å bli vurdert som nyhet til Agroteknikk, kan produktet ikke ha blitt markedsført eller solgt i Norge før 1. januar 2009. Men er det lansert etter denne datoen, er det fritt fram. Dersom produktet er redaksjonelt omtalt før 1. januar, så påvirker ikke det vurderinga.

Hvilke nyheter som er meldt inn er en godt bevart hemmelighet. Det kan dog avsløres at det er innmeldt produkter som allerede er i salg, og nyheter som har fått stemplet "hemmelig" fra produsent og importør.

Mandat fra Agroteknikk

Juryen jobber ut i fra et mandat som er gitt av Agroteknikk-komiteen. Formålet med nyhetsklassifiseringa er å stimulere til produktutvikling og nytenkning, til beste for bonden og miljøet.

Kriteriene for å få aks er som følger:

Ett aks:

- Produktet skal ikke ha vært lansert, markedsført, vist eller solgt i Norge før 1. januar 2009.

- Produktet, eller deler av produktet, skal være nytt. Dersom det er en videreutvikling av et eksisterende produkt, skal produktet inneholde en vesentlig endring i funksjon, design, tekniske spesifikasjoner eller liknende.

- Produktet skal vises på Agroteknikk 2009.

For å bli vurdert til to aks, skal produktet utover å oppfylle kravene til ett aks, også oppfylle følgende krav:

Produktet eller endringen skal oppfylle minst ett av følgende krav:

- Økt effektivitet

- Økt lønnsomhet

- Forbedring av arbeidssituasjon for bonden

- Forbedring av miljø og sikkerhet

- Nytt, innovativt design

For å bli tildelt tre aks skal produktet i tillegg oppfylle kravene til ett og to aks også oppfylle følgende krav:

Produktet skal på en ny og innovativ måte bidra til og oppfylle minst ett av følgende krav:

- Betydelig økt effektivitet

- Betydelig økt lønnsomhet

- Betydelig forbedring av arbeidssituasjon for bonden

- Betydelig forbedring av miljø og sikkerhet

- Betydelig nytt, innovativt design

- Landbruket har store forventninger til produktet

- Produktet inneholder teknikk eller teknologi som er ny i markedet

- En funksjon som ikke er sett tidligere, løser en oppgave som ikke er løst tidligere, eller løser en eksisterende oppgave på en ny måte. Kriteriene for to og tre aks er i og for seg like, men for å oppnå tre aks kreves det en høyere grad av innovasjon og nyhetsgrad. Produktet skal dessuten ha signifikante fordeler sammenlignet med to aks.

Spesialpriser

I tillegg til de ordinære nyhetsprisene, tildeles følgende tre spesialpriser:

Arbeidsmiljøpris:Tildeles det produktet som juryen mener ivaretar arbeidsmiljøet på best mulig måte og /eller bidrar til en spesiell stor arbeidsmiljøgevinst.

Sikkerhetspris: Tildeles det produktet som juryen mener ivaretar sikkerheten for bruker og/eller omgivelsene på en forbilledlig måte.

Årets norskproduserte produkt: Tildeles det norskproduserte produktet som kommer høyest i nyhetskåringa.

Offentliggjøres 6. november

Alle godkjente og aksepterte nyheter blir offentliggjort 6. november på agroteknikk.no, gardsdrift.no og norsklandbruk.no. Dessuten vil de bli omtalt i både Bedre Gardsdrift og Norsk Landbruk før messa. Men hvor mange aks de godkjente nyhetene er tildelt, blir ikke offentliggjort før Agroteknikk åpner.

Stem på din favoritt

Fra og med 6. november kan du stemme på din favoritt. Da blir alle de godkjente nyhetene lagt ut agroteknikk.no, gardsdrift.no og norsklandbruk.no. Og i likhet med den offisielle juryen, kan også du gi nyhetene 1, 2 eller 3 aks. Dersom du mener at produktet ikke fortjener aks i det hele tatt, så har du også mulighet for å gi 0-aks. Det produktet som får flest aks blir tildelt publikumsprisen. Vinneren blir kunngjort på messas siste dag.

Powered by Labrador CMS