Grimme SE140 potethøster
Grimme SE140 potethøster

Ny enrader fra Grimme

Grimme SE140 er en ny enrads potethøster fra Grimme med fire tonns tankkapasitet. Onsdag 5. august vises den i Larvik.

Publisert

En velkjent tysker i potetkretser er blitt oppgradert.

- Grimme SE 140 er en ny enrads potethøster fra Grimme med 4 tonns tankkapasitet. Den vil erstatte den velkjente 75-30 som har tjent mange potetprodusenter siden midten på 1990 tallet. Den nye høsteren er forbedret på mange områder, og kapasiteten er økt fra 75-30. SE 140 kan leveres med 850 mm opptakskanal, noe som blir viktig ettersom flere og flere velger å øke radavstanden. Tidligere var 75 cm radavstand vanlig, nå velger mange 80 eller 85 cm. sier produktsjef Tor Anders Høgaas i Eikmaskin.

Ifølge Høgås kan den nye høsteren leveres med et stort utvalg ekstrautsyr, slik at maskinen kan tilpasses den ekeltes drifts- og jordforhold. Maskinen blir demonstert hos Bjørn og Rune Dreng i Larvik nå på onsdag, 5. august.

- I tillegg SE140, vil vi også vise Grimme 16-40 innleggerbord med kassefyller. Denne løsningen gjør at man enklere kan høste i bulk på jordet, noe som reduserer stopptiden på jordet betraktelig, i tillegg til all kassetransport til og fra jordet. Potetene sorteres og legges i kasser inne på lageret på en effektiv måte. Kassefylleren fyller kassene automatisk på en skånsom måte, og anlegget stopper automatisk hvis kassen blir full. Når ny kasse er på plass, starter anlegget igjen, forteller Høgaas.

Powered by Labrador CMS