JD 1510E_3 førerhytte
JD 1510E_3 førerhytte

Førerhytta følger tømmerkloa

John Deeres sving- og tiltbare førerhytte leveres nå også på de minste lassbærerne til John Deere.

Publisert

Ved betjening av krana vil føreren alltid ha tømmerkloa rett foran seg.

John Deeres sving- og tiltbare førerhytte ble for få år siden introdusert på John Deeres hogtsmaskiner. På Elmia Wood var førerhytta også å se på lassbærerne 810E, 1010E og 1910E.

Det spesielle med førerhytta er at den holder seg rett under kjøring, og at den automatisk følger tømmerkloa når krana betjenes. Dersom krana står vinkelrett på maskina med full teleskop, vil hytta automatisk vri seg mot maskina når teleskopen trekkes inn og tømmeret løftes opp på bakvogna. Automatikken kan slås av, men i følge John Deere velger de aller fleste kundene å kjøre med automatikk konstant innkopla.

Føreren velger sjøl om hytta skal følge kloa automatisk, eller om han vil vri hytta manuellt.

Powered by Labrador CMS