os id storfemerke-q.jpg

Farvel, klump om halsen

Os ID, fram til nylig kjent som Os Husdyrmerkefabrikk, lanserer et nytt digitalt øremerke for storfe og gris. Om utstyrsleverandørene følger opp, kan merket erstatte digitale transpondere i halsreim.

Publisert

Et lite plastmerke kan endre drifta.

Merket heter Combi E30 HDX, det er altså elektronisk, og det passer for store dyr som ku og gris.

Bokstavene HDX betyr at den digitale biten er av en ny generasjon der signaloverføringa er kraftigere. Det betyr at avlesing av dyr i bevegelse vil fungere, og du får resultat på større leseavstand.

ISO-standard

På digitalmerket vi i dag kjenner på sau, og på storfemerker fra andre leverandører, benyttes den digitale teknologien FDX. Den er rimeligere, gir fullgode signaler på mindre dyr der du lettere kommer nærmere med en leser, med kan gi for svake signaler på dyr der leseren må ha større avstand.

- Har du en bærbar eller stasjonær ISO-godkjent RFID-leser, skal den kunne lese av begge typene elektroniske øremerker, forteller daglig leder Wenche Wikan Ligård til Bedre Gardsdrift. Combi E30 HDX er nemlig godkjent i henhold til de internasjonale standardene for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og 11785.

Forenkler og effektiviserer

Ved at merket har så god signalkvalitet, kan det erstatte halsbandet med transponder som i dag brukes til å gjenkjenne individer i lausdriftsfjøs. Forutsetningen er at utstyrsleverandørene ønsker å levere lesere som registrerer øremerket, som alternativ til sine egne identifikasjonssystemer.

Os ID ser muligheter for en betydelig forenkling og rasjonalisering knyttet til individuell dyrehandtering, dersom utstyrsleverandørene henger seg på lasset. Da har du nemlig kun dyrets individnummer å forholde deg til, digitalt lagret på en brikke på øret.

Denne kan brukes fra fødsel til slakteri, og sikrer identifisering ved veging, fôring, flytting, melking og alt annet tenkelig. Ved at alle individuelle registreringer går på det digitale individnummeret, kan handtering av data i produksjonsstyringa også kunne gjøres enklere og sikrere. Det samme i forhold til stadig skjerpede krav til dokumentasjon og sporing.

Erstatter ordinært øremerke

Os ID forventer at Mattilsynet godtar det elektroniske merket slik det er gjort på sau. Altså slik at det elektroniske er det ene av de to påkrevde merkene.

Godkjent denne uka

Alle internasjonale godkjenninger på det nye merket, i forhold til ISO-standard og liknende, gikk i orden denne uka. Nå skal Mattilsynet gi sin velsignelse, før merket kan slippes på det norske markedet.

Os ID har Norgeslansering av merket på Agroteknikk. Merket har allerede gjort stor suksess i Danmark, hvor det kreves digital merking av storfe.

Farvel, klump om halsen

Os ID, fram til nylig kjent som Os Husdyrmerkefabrikk, lanserer et nytt digitalt øremerke for storfe og gris. Om utstyrsleverandørene følger opp, kan merket erstatte digitale transpondere i halsreim.

Merket heter Combi E30 HDX, det er altså elektronisk, og det passer for ku og gris.

Bokstavene HDX betyr at den digitale biten er av en ny generasjon der signaloverføringa er bedre. Det betyr at avlesing av dyr i bevegelse vil fungere, og du får resultat på større leseavstand.

ISO-standard

På digitalmerket vi i dag kjenner på sau, og på storfemerker fra andre leverandører, benyttes den digitale teknologien FDX. Den er rimeligere, men gir også svakere signaler.

- Har du en bærbar eller stasjonær ISO-godkjent RFID-leser, skal den kunne lese av begge typene elektroniske øremerker, forteller daglig leder Wenche Wikan Ligård til Bedre Gardsdrift. Combi E30 HDX er nemlig godkjent i henhold til de internasjonale standardene for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og 11785.

Forenkler og effektiviserer

Ved at merket har så god signalkvalitet, kan det erstatte halsbandet med transponder som i dag brukes til å gjenkjenne individer i lausdriftsfjøs. Forutsetningen er at utstyrsleverandørene ønsker å levere lesere som registrerer øremerket, som alternativ til sine egne identifikasjonssystemer.

Os ID ser muligheter for en betydelig forenkling og rasjonalisering knyttet til individuell dyrehandtering, dersom utstyrsleverandørene henger seg på lasset. Da har du nemlig kun dyrets individnummer å forholde deg til, digitalt lagret på en brikke på øret. Denne kan brukes fra fødsel til slakteri, og sikrer identifisering ved veging, fôring, flytting, melking og alt annet tenkelig. Ved at alle individuelle registreringer går på det digitale individnummeret, kan handtering av data i produksjonsstyringa også kunne gjøres enklere og sikrere. Det samme i forhold til

Erstatter ordinært øremerke

Os ID forventer at Mattilsynet godkjenner det elektroniske merket slik det er gjort på sau. Altså slik at det elektroniske er det ene av de to påkrevde merkene.

Godkjent denne uka

Alle godkjenninger på det nye merket gikk i orden denne uka. Os ID står derfor klar til å bringe merket med seg til Agroteknikk. Merket har allerede gjort stor suksess i Danmark, hvor det kreves digital merking av storfe.

Powered by Labrador CMS