nh lm5000 teleskoplastar
nh lm5000 teleskoplastar

- Teleskoplaster er suverent

Med fem meters rekkevidde framover og oppover, samt evnen til å løfte tungt, er teleskoplasteren et utrolig hjelpemiddel. Noen mener den er en nødvendighet for at driften skal fungere.

Publisert

Dette forteller vår svenske kollega Jordbruksaktuellt. De har blant andre snakket med Lars-Åke Gustafsson. Han har totalt 300 storfe, og leverer omkring 100 dyr til slakt hvert år. Gustafsson er også økonomirådgiver, men å sette opp en investeringskalkyle for teleskoplasteren har egentlig ikke vært noe tema. " - Lasteren er en nødvendighet for drifta. Derfor kan vi ikke stirre oss blind på tall. Vi er tvunget til å ha en form for lastemaskin.Utgangspunktet var behovet for en lastemaskin til å stable og hente fram halm, men teleskoplasteren er også suveren til å handtere rundballer. På strak arm, fem meter ute, klarer Gustafssons maskin halvannet tonn.

En annen svensk bonde, Mats Lindell, har en laster med firehjulsstyring for maksimal løftekraft og rekkevidde. Alternativet med midjestyring gir en smidigere maskin, men begrenset løftekapasitet og rekkevidde. Lindell driver mjølkeproduksjon på 70 kyr. Foruten kjøring på garden, går lasteren i snøbrøyting på industritomter i området, samt annen entreprenørkjøring.- Det er veldig greit å ha den store rekkevidda. Jeg synes vi har større nytte av rekkevidda framover enn i høyden. Særlig er jeg fornøyd med at vi slipper å kjøre så nært fôret, av hygieniske grunner. Uten teleskop vil jo maskina som brukes til lasting fort kjøre oppå fôret, sier Lindell til Jordbruksaktuellt.Lindell mener bestemt at han har fått mye mer for pengene enn om han hadde kjøpt en ordinær hjullaster. Riktig nok har maskina en viss velterisiko, så du skal vite hva du kjører. Imidlertid har teleskoplasteren er virkelig stor fordel ved at hytta sitter lågt.- Jeg tror ikke at mange tenker på hvor mange ganger du går ut og inn av lastemaskina i løpet av en dag. Det er bra med ei maskin som sparer kroppen for dette.

Også i Norge finnes bønder som tenker på teleskoplaster. For eksempel har Jens tatt opp emnet til diskusjon her.

"
Powered by Labrador CMS