sau 4

Sluttfôring av lam uten bruk av kraftfôr?

Med stadig økende kraftfôrpriser kan det være fristende å spørre: Er det mulig å oppnå tilfredsstillende tilvekst og slaktevekt ved bare å bruke surfôr av høg kvalitet når du sluttfôrer lam?  

Publisert

Ja, mener ei forskergruppe ved UMB supplert av Nortura og København universitet. Forsøket, som starta høsten 2007, konkluderer med at svært tidlig høsta surfôr uten kraftfôrtilskudd kan konkurrere med rasjoner basert på kraftfôr i kombinasjon med surfôr høsta på et seinere utviklingstrinn.

Differensier slaktetidspunkt!

Lamma som er sluttfôra på surfôr av høg kvalitet gjør det skarpt både med hensyn til tilvekst og slakteklasse. Tidlig høsta surfôr ser også ut til å gi høgere slakteprosent, men også feitere slakt dersom du slakter ved lik vekt.

For å sikre optimalt slakteresultat, bør lam som er fôra på svært tidlig høsta surfôr slaktes ut ved lågere levendevekt enn lam som er fôra mer ekstensivt med seinere høsta surfôr.

Mission impossible

Sluttfôring av små lam med surfôr av middels kvalitet er nytteløst uten bruk av kraftfôrtilskudd, konkluderer forsøket.

Resultatene ble presentert på årets Husdyrforsøksmøte.

Du kan bestille boka med alle innlegga fra Husdyrforsøksmøtet her

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS