Oppflasking av kopplam er ikke nødvendigvis lønnsomt.

Er intensiv oppfôring av kopplam lønnsomt?

Ved å holde lam hjemme fra fjellbeite og flaske dem opp, er det mulig å levere lammekjøtt til grillsesongen og sikre ferske lam før normal slaktesesong til god pris. Men kan merprisen oppveie for strevet og økte produksjonskostnader?

Publisert

Dessverre viser det seg at prisen på lammekjøtt ikke har utvikla seg i samme takt som prisen på mjølkeerstatninger. Fôring med mjølkeerstatning er derfor lite lønnsom, fastslår forskerne Vibeke Lind og Kari Ljøkjel etter et toårig forsøk.

Kopplam byr på merarbeid, men får du igjen for jobben med intensiv oppfôring?

Dette er forsøket

Felleskjøpet Fôrrutvikling i samarbeid med Bioforsk Nord Tjøtta har gjennomført forsøk med ulike mjølkeerstatninger og forskjellige strategier for framfôring. I 2007 ble to mjølkeerstatninger sammenlikna i et ekstensivt opplegg med fri tilgang på mjølk i fem til seks uker. Deretter beite og små mengder kraftfôr. I 2008 ble den ene mjølkeerstatninga fra 2007 sammenlikna med en tredje type i et intensivt opplegg med restriktiv tildeling av mjølk i fire uke. Deretter beite og fri tilgang på kraftfôr.

Begge forsøkene ble gjennomført hos samme produsent på Mindland i Nordland. I 2007 deltok 20 kopplam og i 2008 23.

Ulike slaktevekter

I 2008 ble lammene i snitt slakta ved en alder på 124 dager mot 179 dager i 2007. Den intensive fôringa i 2008 førte til at lamma ble klassifisert bedre og var betydelig tyngre enn lamma i 2007, noe som også medførte en større innekt på 2008-lamma. De høyere slakteinntektene oppveier likevel ikke for de økte utgiftene til kraftfôret.

Beregninger viser at overskuddet i 2007 ble kr 173 kroner per lam og bare 53 kroner i 2008. Da er det heller ikke tatt høyde for alle utgifter til vaksiner, smokker, flasker, strø og arbeid.

Kan andre strategier være bedre?

Med dette noe nedslående resultatet anbefaler de to forskerne å se nærmere på andre former for framfôring. De nevner blant anna en mer moderat tildeling av kraftfôr i beiteperioden (400-500 gram per dyr per dag) og eventuelt bruk av en annen type beite enn vanlig eng.

Resultatene ble presentert på Hudyrforsøksmøtet 2009.

Powered by Labrador CMS