Trinnløs støy_1

Skal vi stole på øret eller støymåleren?

Støymåling er en uhyre vanskelig øvelse, og med stadig stillere hytter er det stadig verre å skille mellom de stille og de mindre stille.

Publisert

BGs trinnløstest viser at støynivået er størst i moderat utforbakke når motoren løper fritt.

Bedre Gardsdrifts test av trinnløse traktorer viser hvor vanskelig støymåling kan være. Vi har vurdert støyen både ved å måle den i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste, og ved at testførerne har gjort seg opp sin egen mening. Her ser vi de første forskjellene: De målte verdiene samsvarer ikke alltid med hva sjåføren opplever. Dernest noterer vi oss at verken våre målinger eller testsjåførernes opplevelse i alle tilfeller samsvarer med fabrikkantenes oppgitte verdier fra standardiserte målinger.

Mer diffuse støykilder

Å utføre korrekte og allmengyldige støymålinger vil vi påstå er en umulighet. For noen år siden var det mye greiere. Da var det motoren som sto for den betydeligste andelen støy, og motorstøy er kurrant å måle. Nå er motoren blitt så dempet at det like gjerne kan være transmisjonsstøyen som er den store synderen, eller kanskje dekkstøy, viftestøy fra klimaanlegget eller oljelyd fra hydraulikk eller transmisjon.

Tradisjonelt er støy blitt målt ved belastning av stillestående traktor i et egnet lokale. Våre målinger viser at flertallet av traktorene har sitt høyeste støynivå i moderat nedoverbakke, mest trolig fordi du da får en spesiell miks av transmisjonsstøy og motorstøy. De mest plagsomme lydene kan i enkelte tilfeller like gjerne komme ved småkjøring, eksempelvis hyppige hastighets- og retningsendringer.

Pass på takluka

Takluke i plast gir mye lys, men også støy, dersom solskjermen ikke er trukket for.

Vi har ikke eksakte målinger på det, men flere av testsjåførene peker på noe vi også noterte oss sjøl under målingene. På traktorer med gjennomsiktig takluke må du passe på å trekke for solskjermen, om du vil redusere støyen. Her er det utløpet av eksosrøret som er støykilden.

Dekkstøy er også blitt et større tema. Derfor er leverandørene av landbruksdekk nå i ferd med å utvikle mer støysvake dekk. Større hjul og større hastigheter bidrar til det økte dekkstøynivået.

Tall i bakgrunnen

Med hjelp fra Landbrukets HMS-tjeneste målte vi støyen i alle de testede traktorene ved tomgang, full gass ubelastet, i nedoverbakke og ved belastning i transport. I alle tilfeller med lik standplass ved stillestående målinger, og ved likt kjøremønster i fart. Her fikk vi blant annet det interessante resultatet at alle traktorene støyer mer nedover enn oppover.

Målt støy er ikke nødvendigvis det samme som opplevd støy.

Da vi mener målingene ikke er nøyaktige nok, har vi valgt å ikke publisere tallene fra våre målinger. Derimot har vi tatt dem med i vårt bakgrunnsmateriale for å antyde nivåforskjeller mellom traktorene, og nevnt hva testførere og måleapparat sier om traktorene i teksten.

Tydelige tendenser

De tre traktorene som spesielt får trekk for støy, utmerker seg på hvert sitt vis. CaseIH og New Holland har sjenerende lyder fra transmisjonen, men støynivået er ikke spesielt høyt. Deutz-Fahr oppleves og måles til å ha en mer støyfylt hytte enn konkurrentene.

Valtra utmerker seg klart som den stilleste traktoren.

Under skadelig nivå

Det er ingen tvil om at støynivået er en svært vesentlig faktor for førerkomforten. Samtidig vet vi at opplevelsen av støy ikke alltid lar seg lese på et måleinstrument. Derfor har vi i vår test tillagt de åtte par ører større vekt enn et måleinstrument påmontert mikrofon. Tross alt er vi her godt under det nivået som for friske ører anses som skadelig. Derfor har vi vektlagt opplevelsen vel så mye som en decibel til eller fra.

Powered by Labrador CMS