brei gj-vogn bak.jpg

Sånn kan det merkast

Det er rimeleg grunn til å tru at det blir strengare krav til merking av brei landbruksreiskap i framtida. Tyskarane er alt godt i gang. Sånn gjer dei det der.

Publisert

Høyringsfristen for den såkalla breidderapporten er ute, og innspela frå Bondelaget, TLIF og Bedre Gardsdrift er sende inn.

Ei av endringane som vil kome med ei forventa ny forskrift, er krav til merking av breitt utstyr. Den norske Forskrift om bruk av kjøretøy har i sin § 3-4 nemnt opp korleis slik merking skal sjå ut. Innspela frå Bondelaget, TLIF, Bedre Gardsdrift og fleire oppmodar om at den gjengse europeiske måten å merke breitt utstyr på blir godtatt.

Her er nokre bilete frå Agritechnica i Tyskland, som viser korleis ting blir gjort der.

"
Powered by Labrador CMS