Lely astronaut A3 Next

Mjølkerobotene er blitt mer miljøvennlige

Vann- og strømforbruk fra mjølkeroboter er samlet sett blitt mindre siste fem år.

Publisert

Lelys mjølkerobot er den mest strømgjerrige, ifølge Dansk Landbrugsrådgivning.

Det går den riktige veien for produsentene av mjølkeroboter, når det handler om miljø. I løpet av de siste fem årene har de lykkes i å redusere strømforbuket med ca. 17 prosent og vannforbruket med ca. 10 prosent. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Dansk Landbrugsrådgivning.

Det gjennomsnittlige strømforbuket ligger nå omkring 34 kWh pr. tonn melk, mens det gennomsnittlige vannforbruket er kommet ned på ca. 360 liter pr. tonn melk. Gjennomsnittet av vannforbuket trekkes imidlertid stadig opp av roboter som bruker vann til spyling av golvet.

Den produsenten som har hatt størst reduksjon i strøm- og vannforbruk siden 2004, er DeLaval. DeLaval var klart dårligst i undersøkelsen fra 2004, men er nå blitt en av de mest miljøvennlige spesielt når det gjelder strømforbruket, der de har en reduksjon på 55 prosent. DeLaval ligger nå under gjennomsnittet med omkring 22 kWh pr. tonn melk. DeLavals vannforbruk ligger på tross av en forbedring på 40 prosent stadig over gjennomsnittet, fordi den blå robotene bruker vann til golvspyling.

Lely er den produsenten med lavest strømforbruk. Forbruket på en Lely-robot har ligget stabilt på omkring 20 kWh pr. tonn melk de siste fem år.

Powered by Labrador CMS