valtra t raud snø fronthydr 07
valtra t raud snø fronthydr 07

Akershus Traktor til Gudbrandsdalen

Hele Lantmännens Maskins sortiment skal i løpet av kommende år selges gjennom en nyopprettet Vinstra-avdeling av Akershus Traktor. Selskapet overtar også ansvaret for Østerdalen.

Publisert

Valtra og Claas samles hos Akershus Traktor i Gudbrandsdalen

Endringen trår fullt ut i kraft når avtalen med Fron Traktorservice har opphørt. Den gjelder til utpå vårparten.

Lokaler på Vinstra

Det er Vinstra som er traktorhovedstedet i Gudbrandsdalen, og dit vil også Akershus Traktor.

– Vi skal etablere oss med en komplett avdeling med butikk, delelager, verksted og kontorer for selgerne. De to Valtraselgerne i Gudbrandsdalen er allerede ansatt hos oss, forteller daglig leder Ole Hveem. – Vi har naturlig nok ambisjoner også for dette området. I distriktene vi betjener nå har vi kjemperespons på grasutstyret, og på Claas traktor har vi en markedsandel på 10 prosent.

Også Østerdalen

Valtra-selgeren i Østerdalen vil også bli ansatt i Akershus Traktor. Kontaktpunktene på service og deler forblir som før. På sikt kan det være aktuelt å opprette en egen avdeling av Akershus Traktor også i Østerdalen.

Samarbeidspartnere

Samarbeidet Lantmännen Maskin har med en servicepartner i Øyer og et utsalg på Dombås blir videreført gjennom Akershus Traktors nye Gudbrandsdalsavdeling.

Direktesalget avsluttes

Endringene er en konsekvens av omorganiseringen i Lantmännen Maskin, som innebærer at alt direktesalg avsluttes.

Datter av Lantmännen

Etableringen i Gudbrandsdalen gir Lantmännen ytterligere grep om forhandlernettet sitt. Akershus Traktor er eid 80 prosent av Lantmännen Maskin. Akershus Traktor har i dag avdelinger på Jessheim, Mjøndalen, Hamar og Hønefoss, og er med det en dominant aktør øst og sør for vannskillet.

Powered by Labrador CMS