blæstad.JPG

Satsing på Blæstad

Onsdag 19. august åpnes et nytt kontorbygg på Blæstad, som en del av satsinga på Blæstad som landbrukssenter. Huset rommer alt fra forsøksring og interkommunalt landbrukskontor til rekneskapsbyrå. Forskningsminister Tora Aasland er på plass.

Publisert

Det nye kunnskapshuset på Blæstad skal åpnes av minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Blæstad er et begrep innen det norske landbruket. I dag tilbyr studiestedet to utdanninger: Den ene er den klassiske landbruksteknikken, som er unik i sitt slag i Norden. Stadig modernisert, men med prinsippet om å krysse teori og praksis liggende fast. Den andre studieretningen feirer straks tiårsjubileum, og er en utdannelse innen moderne økologisk landbruk. Begge finnes i treårig bachelorutgave, samt som årsstudier på deltid over to år.

Lyse skyer på himmelenBlæstad har lenge hatt et nedleggingsspøkelse hengende over seg, men satsingen de seinere årene tyder på at de som bestemmer har forstått viktigheten av både studiene i seg sjøl og av Blæstad som kompetansesenter.

Huset med det meste iEt høydepunkt i Blæstads nyere historie er byggingen av et nytt kontorbygg. Det gamle internatet, som lenge har fungert som kontorbygg, er revet. På tomta har det reist seg et moderne hus med egnede lokaliteter som trekker til seg et kobbel av landbrukskompetente medarbeidere. Foruten at Høgskolen i Hedmarks egne ansatte på Blæstad holder til her, finner vi Hedmark Landbruksrådgivning (tidligere forsøksringen), Hedmark Bondelag, Hedemarken Landbrukskontor (interkommunalt for Hamar, Løten og Stange), samt regnskaps- og rådgivningsfirmaet Vekstra Hedemarken BA.

Får nytt tuntre I forbindelse med den offisielle åpningen, stiller minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland. Ministerens besøk kommer til å sette varige spor. Hun skal nemlig plante et nytt tuntre. Forøvrig omfatter programmet omvisning og taler som seg hør og bør, samt kortreist mat i kantina. Det er også avsatt tre kvarter til at ministeren skal få møte studentene i Låven, hvor de fleste undervisningsrommene er å finne. Komplett program for dagen ligger på høgskolens nettsider.

Bedre Gardsdrift stiller seg i rekken av gratulanter!

"
Powered by Labrador CMS