Tilbakeblikk, på nettet

Landskap før og nå på nettet

Utstillingen "Tilbakeblikk - norske landskap i endring" har fascinert svært mange i inn- og utland. Nå kan du se Tilbakeblikk på Internett.

Publisert

Disse to bildene er henta fra Gardermoen før og etter utbygginga.

Tilbakeblikkprosjektet har tidligere resultert i en vandreutstilling og ei bok. Nå blir det også tilgjengelig på Internett. Nettsida tilbakeblikk.no viser bildepar med variasjon i tidsbildet fra to til femten år. Skog og landskaps fotograf Oskar Puschmann har tatt de fleste av bildene.

Alle fylker med

Nettstedet, som er utviklet for Norsk institutt for skog og landskap, er i startfasen og legger fortløpende ut nye bilder. I løpet av de første månedene skal endringsbilder fra alle fylkene være tilgjengelig.

Skal spore til engasjement

- Vi ønsker at nettstedet skal være et verktøy for beslutningstakere, men like viktig er synliggjøring av landskapsendringer for skoleelever, historieinteresserte og samfunnet for øvrig. Nettstedet vil informere om endringer forårsaket både av politiske vedtak, tilskuddsordninger og andre påvirkninger. Vi ønsker et større engasjement i folket, forteller seksjonsleder Hanne Gro Wallin ved Skog og landskap.

Gjengroing spøker i bakgrunnen

Endringer i landskapet kan ha stor betydning på både kort og lang sikt. Det menneskeskapte kulturlandskapet blir mindre tilgjengelig og endrer karakter når kulturpåvirkningen opphører. Gjengroing påvirker blant annet den delen av turistnæringen som selger landskapsopplevelser.

Bevisstgjøring

Den europeiske landskapskonvensjonen, som Norge var en av de første til å undertegne, har som målsetting å bevisstgjøre publikum, næringsliv og offentlige myndigheter om verdiene i landskapet vårt. Vi mener bildene er med på å gjøre debatten og avgjørelsene både forståelig og engasjerende for alle.

Fortsett på Facebook!

Skog og landskap ønsker å føre debatten rundt utviklingstrender og landskapsopplevelser på Facebook. Der er det opprettet en gruppe hvor det blir stilt spørsmål og åpnet for diskusjoner rundt landskapsbildene.

Sjekk om noen kjente plasser i ditt fylke ligger inne

"
Powered by Labrador CMS