agromek fôrtrau smågris rifla bunn

Bøndene burde vore prioriterte!

Når vaksina mot svineinfluensa vert tilgjengeleg, vert likevel ikkje grisebøndene av dei første som skal få sprøyte. Norsvin ba om ei slik prioritering, men Helsetilsynet har avslått.

Publisert

I eit brev frå Helsedirektoratet til Mattilsynet blir det slått fast at prioriteringane av kven som skal vaksinerast først er følgjer den nasjonale pandemiplanen, og der er ingenting sagt om at grisebøndene skal få stå langt framme i køen.

Norske svin er svært friske Bakgrunnen for ønsket om kjapp vaksinering er at norske grisar har svært god helse. Norsk svineproduksjon er i dag fri frå alle former for influensa, noko som nærast er unikt. Det er svært viktig å halde denne statusen, og i det arbeidet er vaksine til alle grisebønder eitt av mange tiltak, og bøndene er sterkt tilrådde å la seg vaksinere. Influensaen kan smitte frå svin til folk, frå folk til svin, mellom grisar og mellom folk.

Mange tiltakMattilsynet har laga ei liste over andre tiltak, og på nettsidene til Mattilsynet står tiltaka opplista på ein plakat du kan skrive ut og henge opp.

Her er tiltaka:

"
  • Besøk i grisehus må begrenses til et absolutt minimum og kun skje som ledd i nødvendige ærend.
  • Alle besøkende skal skifte til husdyrholdets egne klær og fottøy, eventuelt bruke engangsutstyr, og vaske hendene før de går inn i grisehuset.
  • Personer som har eller har hatt influensalignende symptomer (feber, luftveissymptomer, muskelsmerter, diarè osv.) siste sju dager eller som har hatt tett kontakt med personer med slike symptomer, skal ikke ha kontakt med svin. Svineprodusenter oppfordres til å spørre besøkende om dette dersom de er usikre.
  • Hvis det i en slik situasjon ikke er mulig å få andre til å stelle grisene, skal en bruke kirurgisk munnbind og engangshansker. Munnbindet skal som et minimum skiftes mellom hvert stell.
  • Personer med influensalignende symptomer bør ta kontakt med lege som tar nødvendige prøver for avkrefte eller bekrefte mistanken. De må også holde seg borte fra grisehuset i minst sju dager etter de første symptomer på sjukdom. Dette gjelder også personer som steller dyrene.
  • Bruk av munnbind/ansiktsmaske og hansker kan være et alternativ dersom dette ikke er mulig.
  • Veterinærer og andre som har vært i grisehus hvor det foreligger mistanke om svineinfluensa, skal dusje og skifte klær, og de skal ikke inn i andre grisehus før det har gått 72 timer. Dette gjelder i en situasjon hvor det kun er én eller få infiserte besetninger, og en har ambisjoner om å holde svinepopulasjonen fri for svineinfluensa.
Powered by Labrador CMS