Finnm_Karlstrom_fjos_536_F_Ola_Johansen
Finnm_Karlstrom_fjos_536_F_Ola_Johansen

Uisolerte fjøs holder mål i Nord-Norge

Uisolerte bygninger i nordnorsk klima har like bra arbeidsmiljø og dyrevelferd som isolerte lausdriftsfjøs, oppsummerer prosjektet Landbruksbygg i Arktis (LIA), som nå er avslutta.

Publisert

Fjøset til brødrene Karlstrøm i Alta er ett av de åtte i LIA-prosjektet. Foto: Ola Johansen

Resultatene ellers viser at det er Klare positive effekter av at bygningene er naturlig ventilerte. Men i klimasonene med strengest kulde er det imidlertid fremdeles behov for å videreutvikle systemer for fôr- og gjødselhandtering.

LIA-prosjektet ble startet opp i 2000 og hadde som hovedmål å bidra til å sikre framtidig landbruksproduksjon i Nord-Norge ved planlegging, bygging og etterprøving av bedre og billigere bygningsløsninger for mjølkeproduksjon. Det er satt opp sju uisolerte landbruksbygg i perioden og kostnadene for disse har vært 12-20 prosent lavere enn tilsvarende isolerte løsninger.

Sluttrapporten kan lastes ned på LIA-prosjektets hjemmeside

"
Powered by Labrador CMS