eima baby
eima baby

Surfetips frå Eima

Fullverdig frisikt, kjøttkvern for ved, spesialtraktor for kassetransport og mykje anna gøy frå den italienske Eima-utstillinga. Her finn du produsentane sine nettsider.

Publisert

Bedre Gardsdrift har tråla ei av dei største europeiske utstillingane, italienske Eima International. Her er mangt du ikkje finn andre plassar, og italienske ingeniørar tenkjer ofte annleis enn dei nordeuropeiske. Omtale av utvalde produkt finn du i Bedre Gardsdrift nr. 3 2009. Bladet landa i postkassen til abonnentane våre i månadsskiftet mars/april, og det kan lastast ned her.

Nettsider til produsentane og leverandørane av omtalte produkt finn du her på gardsdrift.no. God surf!

Mikrorundballepresser

Skikkeleg frisikt

Brei enkeltfrøsåmaskin

Kasse-traktor

Sprøyte på smale hjul

"
Powered by Labrador CMS