Challenger MT900_1
Challenger MT900_1

Agco med hodet over vannet

Agco oppnådde et salg på 10,5 milliarder kroner i første kvartal og et resultat på 390 millioner kroner.

Publisert

Agcos toppsjef Martin Richenhagen smiler, men ikke like mye som før.

Sammenliknet med 2008 er omsetningen gått ned med 11,6 prosent, mens resultatet er redusert med hele 37,8 prosent.

Produksjonen er gått ned med 5 prosent i årets første tre måneder, mens Agco forventer en negang på hele 30 prosent i andre kvartal. Totalt for 2009 forventer Agco en nedgang i produksjonen med 15 - 20 prosent. Til sammenligning er salget av traktorer ned åtte prosent i Europa.

Den største nedgangen er i Sør-Amerika, hvor salget av skurtreskere er redusert med 44 prosent, og traktorsalget er ned med 19 prosent. Når det gjelder salg av skurtreskere i USA er det faktisk en økning på 33 prosent.

I likhet med sine konkurrenter må Agco nå restrukturere. Det betyr i praksis reduksjon av antall ansatte, økt effektivisering og en generell prisstigning på 4 prosent.

Powered by Labrador CMS