Vokterhund 1
Vokterhund 1

Vokterhund halverte lammetap

Buskerud: På Haugan gård i Noresund, Krødsherad, har de i år begrensa tap av lam på beite til 18 dyr, mye takket være vokterhund. I fjor søkte de om erstatning for 38 lam.

Publisert

I år har brukerne på Haugan gård ikke mista lam på hjemmebeite, samtidig som de har hatt en liten nedgang på utmarksbeite. Deres erfaringer kan trygt overføres til andre utafor Buskeruds grenser, og det er først og fremst på hjemmebeite at vokterhunden har største effekt.

Dyrt med rovdyrgjerde

I Buskerud er det gaupe som er hovedansvarlig for lammetapet, spesielt på skogsbeite. Resultater fra dødelighetsprosjekt utført i Ørpen-Redalen beiteområde i Krødsherad kommune har vist at gaupa tar lam jevnt fordelt fra beiteslipp til sanking. Det har følgelig ingen effekt med sein slipp eller tidlig sank. Rovdyrsikre gjerder over store utmarksområder er svært kostnadskrevende og byr på spesielt mange utfordringer i tett og kupert skogsterreng.

Fylkesmann sponsa pyreneerhund

Det var Bioforsk Nord Tjøtta som anbefalte Haugan gård å anskaffe seg vokterhund. Valget falt på den storvokste rasen pyreneerhund, som har en lang historie som vokter av buskap. Fylkesmannen bidro økonomisk både til innkjøp av hund, nødvendig utstyr og delfinansiering av arbeidskostnader

Oppsynsmann og radiobjeller

Bioforsk Nord Tjøtta har tro på at det er mulig å forbedre tilsynet ved å engasjere en tilsynsperson som går med hunden fast. Dessuten kan det settes radiobjeller på noen av søyene, slik at tilsynet konsentreres om de områdene hvor sauene er.

Kombinerer flere tiltak

I 2008 har fylkesmannen i Buskerud fordelt 150 000 kroner til fire tiltak som omfatter innkjøp og bruk av vokterhund, vokting på innmarksbeite og/eller patruljering i utmarka. Dette tilsvarer over 40 prosent av samlet tilskudd til forebyggende tiltak. Med bakgrunn i gjeldende forvaltningsplan og siste års erfaringer fra blant annet kombinasjonsprosjektet, vil rovviltnemnda prioritere bruk av vokterhund på innmarksbeite og patruljering i utmarka sammen med bruk av radiobjeller, inngjerding med rovdyrsikre gjerder og flytting av sau til rovdyrsikre områder som forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2009.

(Kilde: Fylkesmannen i Buskerud)

Les mer om Pyreneerhunden

"
Powered by Labrador CMS