Tine Jarlsberg
Tine Jarlsberg

Nytt stormeieri på Jæren

Konsernstyret i Tine har i dag vedtatt å bygge nytt meierianlegg på Jæren. Meieriet skal bygges i Kviamarka i Hå kommune og vil stå ferdig høsten 2011.

Publisert

- Dette vedtaket gir et signal om at våre eiere har tro på framtida sier visekonsernsjef Stein Øiom i en pressemelding.

Totalt areal på nyanlegget er 25.000 m2. Kostnaden er beregnet til 1.390 mill. kr basert på dagens prisnivå og valutakurs. Sammenlignet med videre drift av anlegga på Voll, Kleppe, Nærbø og Vikeså gir nyanlegget en årlig besparelse på 31 mill. kr.

- I tillegg vil anlegget gi gode muligheter for å tilpasse seg stadig raskere endringer i markedet sier Øiom.

Beregninger viser at anlegget vil ha et enerigforbruk som er 34% lavere enn dagens fire anlegg, og en reduksjon i CO2 utslipp på hele 38% !

Anlegget vil ha et råstoffgrunnlag på ca 200 mill. liter melk pr. år. Hovedproduksjonene er hvitost, fett og myseforedling. Det nye anlegget vil gi et godt grunnlag for framtidsretta og attraktive arbeidsplasser mener Øiom.

- Vi vil nå gå i gang med detaljplanlegging og anbudsinnhenting. Vi regner med byggestart våren 2009 og at anlegget kan stå ferdig høsten 2011 sier Øiom.

Powered by Labrador CMS