Maskinleigeprisane går opp

Nett no vert trykksverte fordelt på papir, og resultatet heiter Bedre Gardsdrift nr. 4/08. Der finn du lista over prisar på leigekøyring og maskinleige, ei liste som viser ein markant prisauke.

Publisert

Lista omfattar 300 arbeidsoperasjonar og reiskapstypar. Over 2000 prisar ligg i kjeldematerialet. Her er alle fylke representert, med alt frå store entreprenørar via maskinringar til nabobonden som pressar 20 rundballar.Den komplette lista Vi har sanka prisar frå maskinringar, entreprenørar og bønder, og bygd det heile saman til den mest omfattande lista du finn i landet. Her er tre sider stappfulle med tal. Du finn prisen på alt frå rundballepressing eller tresking til prisen på ein mann eller ei jekketralle.Lista får du i Bedre Gardsdrift nr. 4 2008, som abonnentane våre har i postkassen ein tidleg dag i mai.420 kroner Eit abonnement på Bedre Gardsdrift kostar omlag det same som middelprisen på traktor (100 til 170 hk) med førar i ein time. Abonnement kan du bestille her.

"
Powered by Labrador CMS