Rotfinder 1
Rotfinder 1

Ser råte i grana

SkogsElmia: Ved å måle den elektriske ledeevnen i treet, kan Rotfinder fortelle deg om treet har råte, og hvor mye.

Publisert

- Nå kan vi faktisk se inn i skogen. Mens man tidligere måtte gjette seg fram til hvor mye råte det er i skogen, kan man nå få et dokumentert og korrekt svar. Vi lanserte Rotfinder i 2005, og har nå solgt 50 enheter, hvorav tre til Norge. De fleste kundene er tømmeroppkjøpere, sier Frans Linander i Rotfinder.

Bare gran

De elektriske egenskapene i treet forandres ved råte. Da frigjøres metall-ioner, kalium og mangan, og det er denne forandringen som nå lar seg måle, vel og merke bare på gran.

To elektroder som er kopla til et måleinstrument, festes i treet, en oppe og en lang nede. Så settes det på en lavfrekvent vekselstrøm på den ene elektroden og spenningsfallet mellom elektrodene måles.

8500 kroner

- Basismodellen koster 8500 SEK og angir bare om det er råte eller ikke. Den er beregnet for den enkelte skogbrukeren. Den avanserte angir mengden av råte og koster 21 500 SEK. Faktisk selger vi mest av denne, forteller Linander.

Erfaringer så langt viser at Rotfinder ha ren nøyaktiget på 95%. Måleapparatet har blitt utvikla i samarbeid med Skogforsk i Sverige og Danmarks Skov og Landskap. Ifølge Lars Göran Sundblad ved svenske Skogforsk, koster råteskader det svenske skogbruket ca. 500 millioner kroner hvert år.

Bedre skogskjøtsel

- Dersom skogeieren kjenner til utbredelsen av råte, blir det lettere å fastsette verdien på skogen og gjøre de rette valgene når det gjelder skogsskjøtsel og avvirkning, forteller Sundblad.

For å få en oversikt over råtetilfellene, tilbyr Rotfinder også et dataprogram der måleresultatene kan behandles slik at man får et bilde av angrepene.

Rotfinder blir nå testet av Skogforsk på Ås.

Powered by Labrador CMS