korntipp
korntipp

Rekordlite i verdens kornlagre

På samme tid som stadig mer areal tas i bruk til raps og andre bioenergivekster, minker verdens kornlagre dramatisk.

Publisert

For tiden rekker dagens lagerbeholdning av korn til 53 dagers forbruk, mens det for åtte år siden var nok korn på lager til 110 dagers forbruk. Forklaringen på det store fallet er stigende etterspørsel, skriver magasinet Foodculture.Mer folk, mer pengerSjeføkonom i det danske landbruksrådet, Leif Nielsen, sier til Landbrugsavisen at to faktorer presser forbruket opp: En stadig økende befolkning i verden, og samtidig stadig flere med stigende inntekter. Særlig i Asia gjør det siste seg gjeldende. Velstandsutvikling medfører overgang til mer animalsk mat, slik at mer korn forbrukes til fôr.Bioenergi presser ut maten Det sterkt stigende etterspørselen etter areal til bioenergivekster presser kornet ut fra åkrene, så det er all mulig grunn til å forvente ytterligere fall i lagerbeholdningen.

Powered by Labrador CMS