biodiesel pistol
biodiesel pistol

Ny biodiesel er bra

I BG 5/07 var vi skeptiske til biodiesel i lederartikkelen vår. Nå vet vi bedre. Ny rapsdiesel er kurante greier som kan brukes som om det er fossil diesel.

Publisert

Mye av det folk kjenner til og tror om biodiesel baserer seg på drivstoff produsert av fiskeavfall. Sånn er ikke moderne biodiesel, forteller Geir Ingeborgrud, daglig leder hos biodiesel-leverandøren Eco-1. Selskapet leverer norsk biodiesel produsert av BV Energi på Hurum.– Ny biodiesel produseres av raps, og skal tilfredsstille ISO-standarden 14214. Egenskapene er i stor grad som for vanlig diesel. Effekt og forbruk er likt, vinteregenskapene er like gode, risikoen for bunnfall er lik og lagringsegenskapene er de samme. Husk at også vanlig diesel forringes når lagringstida overstiger åtte–ni måneder.Ingeborgrud forteller at biodiesel som oppfyller nevnte ISO-standard uten problemer kan brukes på så godt som alle dieselmotorer, så sant kjøretøyet ikke har partikkelfilter.– Faktisk er moderne Common Rail vel så godt egnet som tradisjonelle motorer, fordi det her er en mer presis motorstyring som klarer å regulere nyanseforskjellene mellom biologisk og fosil diesel. Problemet er bare at en del motorleverandører vegrer seg for å si OK til 100 prosent biodiesel fordi de ønsker å ha ryggen fri om noe skulle skje.Du kan lese mye mer om biodiesel i BG 7/07, som er ute i slutten av september.

Powered by Labrador CMS