gult rotor blinklys
gult rotor blinklys

Når blinke gult?

Gule roterande varsellamper skal brukast når du er til uvanleg fare for trafikken, ikkje når du sjølv synest det er tøft. Køyrer du normalt, skal lampa vere av.

Publisert

Den gule varsellampa skal brukast- når du arbeider på vegen slik at du oppfører deg i strid med trafikkreglane- når du er til særleg fare for annan trafikk- under transport ved overbreidde/-lengdeDette står i køyretøyforskrifta § 28-3 pkt 3.Den skal ikkje brukast når du ikkje er for stor, ikkje har utstikkande objekt og elles køyrer normalt

Publisert fyrste gong i januar 2007.

"
Powered by Labrador CMS