Gloria image - /srv/askmedia/image/3729/1/3729_1.jpg
Gloria image - /srv/askmedia/image/3729/1/3729_1.jpg

Lar naturen så

Langs det nye veganlegget Lofast satses det utelukkende på at naturen sjøl ordner planteveksten. Kanskje en ide også langs skogs- og driftsveger? 

Publisert

Naturlig revegetering er det faglige begrepet på dette. Ingen andre steder i Europa er dette gjort på et så stort veganlegg. Samtidig er det ingenting i vegen for å gjøre det også på et lite prosjekt.Vekstlaget på lager Da veganlegget startet, ble det øverste jordlaget skavet av og lagt i egne deponier. I dette jordlaget finnes alt av røtter og frø fra den opprinnelige vegetasjonen.Da anlegget var ferdig og jorda ble lagt tilbake, ble også det gjort annerledes enn vanlig.Løse løsmasserStatens vegvesens landskapsarkitekt Elisabet Kongsbakk forteller at jorda ble lagt løst tilbake, uten klapping og glatting.– Med dette får sideterrenget en røffere og mer ujevn overflate, men slik ser jo naturen ut, sier Kongsbakk til vegvesen.no. – Klapping og glatting komprimerer luftlommene i jorda og hemmer spiring, mens vi jo ville fremme spiringa.Kongsbakk bekymret seg for om regnet ville skylle vekk jorda i de svært bratte skråningene, men det har gått bra. Det ser ut til at vannet har trukket rett ned i jorda, i stedet for å vaske den bort.

Powered by Labrador CMS