Kverneland EO vendeplog
Kverneland EO vendeplog

Kverneland sliter, men ser lyset

Kverneland Group gikk med underskudd i tredje kvartal. Trøsten er at konsernet totalt sett er på plussiden etter årets ni første måneder.

Publisert

Per 30. september var omsetningen i Kverneland Group 2,86 milliarder kroner. Det er 334 millioner kroner høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Driftsresulatet før avskivninger (EBITDA) er 179 millioner kroner mot 93 millioner kroner i fjor. Resultatet før skatt er 20,8 millioner kroner mot minus 54 millioner kroner i fjor.

Driftsinntektene for tredje er 750 millioner kroner, men utgiftene var større. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for perioden juli - september, endte derfor på minus 35 millioner kroner.

Trøsta er at underskuddet i samme periode i fjor var 65 millioner kroner. I perioden juli - september, prioriterer bøndene innhøsting og ikke maskinkjøp. Tredje kvartal er derfor normalt den perioden i året med lavest salg.

Ordrereserven ved utgangenav tredje kvartal er 667 millioner kroner. Det er en økning på hele 93 prosent i forhold til 2006.

Den økte omsetningen forklares med økt etterspørsel etter landbruksmaskiner generelt. Samtidig øker prisene på innkjøpte komponenter og råvarer. På toppen av dette sliter konsernet med kostbare lån og endringer i valutaen i disfavør av Kverneland.

Kverneland Group vil framover konsentrere seg om kjerneområdene gras og jordarbeiding. Vindruehøsterne ble ikke den suksessen Kverneland håpet, og er nå skilt ut i eget selskap. Åkersprøytene er heller ingen gullgruve, og er skilt ut som egen driftsenhet. Hva som videre skal skje med åkersprøytene er ikke bestemt.

Produksjonen ved Kverneland Klepp er rekordhøy. Men fabrikken sliter med gamle maskiner som påfører bedriften uønsket produksjonsstans. Det igjen går ut over marginene til jærbedriften.

Powered by Labrador CMS