kokosnøtt-matte
kokosnøtt-matte

Kokosnøtt-matte mot erosjon

Nett lagd av kokosnøtt-fiber kan erstatte syntetiske og metallnett som i dag brukes for å hindre erosjon i bratt lende. Kokosnøtt-nettet har stor styrke og blir til jord etter seks til åtte år. Da har vegetasjonen tatt over sikringen av jordmassene.

Publisert

– For ett og et halvt år siden, da jeg jobbet for Norad på Sri Lanka, ble jeg oppmerksom på det biologiske nedbrytbare nettet til bruk i hellinger utsatt for erosjon. Nettene, som er vevd av kokosnøtt-fiber, er lite kjent i Norge, men kan med fordel brukes her til lands, foreslår Steinar Moe. Hans firma Vedlikeholdsteknikk i Mo i Rana importerer nå nettene til Norge.

To standardnett

Nettet leveres i to standardtyper; 700 gram/kvadratmeter og 900 gram/kvadratmeter. Den første varianten har en maskevidde på 25x25 millimeter og den siste på 25x20 millimeter. Nett med større maskevidde finnes også som standard. Prisen vil ligge på rundt 20 til 30 kroner pr. kvadratmeter, avhengig av nettstørrelse og -tjukkelse.

Til mange formål

Moe ser også for seg andre bruksområder for nettet.

– Leggere av torvtak har reagert positivt på nettet for å hindre sig og erosjon. En fylkeskommune vil gjerne teste ut nettet til bruk som markbeskyttelse for lettere terrengkjøretøyer på myr og utmark. Jeg er også i ferd med å forberede en nettvariant for privathager som underlag for bark i skråninger.

Andre produkter

Vekstbriketter og -matter er også med i sortimentet. Disse er tørket kokosfiber- masse som kan legges direkte ut og beplantes. I Israel er dette mye brukt blant annet til jordbærdyrking. Støttepølser med mulighet for hekkbeplanting er et annet produkt.

Trenger en rik onkel

– Vi har også tenkt å lage buntegarn til høyballer. Dagens nylontråd er et avfallsproblem for landbruket i og med at det er ingen som tar imot det. Men til dette arbeidet trenger vi en større aktør med faglig og finansiell styrke, sier Moe. Søknaden er herved sendt!

Powered by Labrador CMS