Ulykke hjullaster - bil
Ulykke hjullaster - bil

Hjullasterulykke får konsekvenser for unge traktorførere

Statens havarikommisjon for Transport vil skjerpe 16 åringenes mulighet for å kjøre store traktorer på veg. Bakgrunnen er en alvorlig møteulykke med hjullaster og personbil.

Publisert

Sjøl om dødsulykken i 2005 ikke involverte traktor, og føreren var 38 år da ulykken skjedde, anbefaler Statens havarikommisjon for Transport, som en del av sikkerhetstilrådninger etter ulykken, å begrense unges ferdsel med maskiner og store traktorer.

16-åringer er et sikkerhetsproblem

Havarikommisjonen mener 16-åringer i store traktorer og anleggsmaskiner er en potensiell fare i trafikken, og ber derfor Statens vegvesen, eventuelt i samarbeid med Arbeidstilsynet om å gjennomgå aktuelle forskrifter med sikte på å innføre større begrensinger og/eller reguleringer for kjøring med store traktorer og motorredskap på veg.

Overrasket bondelagsleder

Leder i Norges Bondelag, Bjarne Undheim, sier i en kommentar til NRK, at det allerede er innført begrensinger for 16-åringer når det gjelder traktor. Han har ingen forståelse for ytterligere begrensinger. Undheim sier at store traktorer er del av landbruket, og et av lokkemidlene for å få unge til å delta i arbeidet på garden og jobbe i næringa.

Tre drept

Den tragiske ulykken skjedde i november 2005, på E39 i Bjerkreim i Rogaland, da en hjullaster kom over i feil kjørefelt. To voksne og et barn omkom. Ytterligere et barn ble hard skadet, mens et tredje slapp unna med lettere skader.

Ifølge havarirapporten, kan ikke føreren av hjullasteren lastes for ulykken. Årsaken til ulykken, skyldes at føreren uforvarende kom borti i styrejoysticken som var plassert i armlenet på hjullasteren, en Volvo L120E. Under kjøring brukte føreren rattet på hjullasteren, og var ikke klar over at joysticken kunne aktiveres under transport. Eldre hjullastere fra Volvo hadde en sperreanordning som hindret spakstyring under transport, med denne var fjernet på de nye modellene etter påtrykk av kunder og brukere. Føreren av ulykkesmaskinen var ikke klar over denne endringen, og at den også gjaldt hans maskin. Da føreren instinktivt prøve å styre hjullasteren tilbake til sitt kjørefelt med rattet, virket ikke dette, og ulykken var et faktum.

Powered by Labrador CMS